Diensten: Aanvullende diensten

De volgende aanvullende diensten kunnen worden geleverd:

• Het verzenden van de uitnodigingen inclusief vergaderstukken van extra vergaderingen.
• Het voorbereiden en voorzitten van de extra vergadering.
• Het bijwonen en notuleren van de extra vergadering.
• Het verzorgen van verzending van de notulen voortvloeiende uit de extra vergadering.